Cerrar

Escuela de Negocios Lluís Vives

Entidad - Consultoria de Empresas

Paterna (Valencia) España

es | val

L'Escola de Negocis Lluís Vives de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, té per objecte fonamental la formació i reciclatge d'empresaris, directius, professionals i personal d'empresa. La missió de l'Escola de Negocis és proporcionar formació de qualitat, adaptada a les necessitats de l'entorn empresarial a través de la utilització de mitjans materials i humans innovadors, que assegure la millora competitiva de l'empresa, basant-se en la gestió del coneixement dels seus recursos humans actuals i futurs.

A l'Escola de Negocis estem especialitzats en la formació d'empresaris, directius, comandaments intermedis i personal al servei de les empreses, oferint una gran varietat de cursos i seminaris destinats a fer més eficient la seua gestió, a través de la millora qualitativa dels recursos humans integrats en les mateixes. El seu principal valor afegit es basa en el seu sistema d'ensenyament, definit sota la premissa que el recurs humà de l'empresa és l'element fonamental, sempre que aquest recurs sigua competitiu. En la mesura que es gestionie el seu coneixement, tant l'actual com el futur, l'empresa estarà assegurant-se una supervivència a llarg termini. La metodologia desenvolupada combina, de manera equilibrada, classes teòriques amb l'anàlisi i discussió d'exercicis i casos pràctics d'empresa. D'aquesta manera s'estableix un debat enriquidor entre els participants, l'experiència posen en comú, produint-se un efecte multiplicador en el caràcter eminentment pràctic d'aquesta formació. Tot això liderat per un equip de professors, que uneixen experiència professional, coneixement i aptitud docent per facilitar el màxim aprofitament de les sessions; disposant d'unes magnífiques instal·lacions, i dels últims avanços en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació.

Un altre pilar fonamental de l'Escola, és la seua estreta col·laboració amb el món empresarial, conseqüència directa de la seua pertinença a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València. El resultat de l'aplicació d'aquests valors es tradueix en la consecució de la missió amb la qual l'Escola de Negocis Lluís Vives va aparèixer en el panorama formatiu: una formació de qualitat, adaptada a l'entorn empresarial en què ens movem, format per petites i mitjanes empreses fonamentalment. Per al desenvolupament de totes les seues activitats, l'Escola de Negocis compta amb un equip humà qualificat, compost per personal tècnic, administratiu i de serveis.

Què fem:

Àrea de Perfeccionament per a Directius.

  • Àrea d'Actualització.
  • Àrea de Plans Personalitzats d'Empresa.
  • Àrea de Màster i Postgrau.
  • Àrea de Formació CAP-Transport
  • Àrea de Formació + Consultoria.
  • Àrea de Formació a Distància Tutoritzada.
  • Àrea de Formació Professional.
  • Àrea de Gestió de Pràctiques en Empreses.
  • Àrea de Gestió d'Ajuts per a Formació.
  • Àrea d'Actes i congressos.

formación, empresas, cursos, DIRECTIVOS, master

Marcas:

La Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valencia ha superado la 1º Auditoría de Seguimiento tras la Renovación del Certificado de Calidad por AENOR con un resultado excelente, no se han obtenido No Conformidades. Esto supone un reto dado que por tercer año consecutivo se alcanza este resultado habiendo sido auditados conforme a la norma UNE-EN ISO 9001:2008.
La Escuela de Negocios Lluís Vives consiguió el objetivo estratégico de la certificación ISO en Diciembre de 2004, siendo el ámbito de certificación el diseño e impartición de programas formativos tanto presenciales como a distancia en materia de dirección y gestión de empresas y el servicio de organización de Actos y Congresos.

La Escuela de Negocios desde sus orígenes ha tenido como misión prioritaria proporcionar a sus alumnos una formación de calidad adaptada a las exigencias que va marcando el entorno empresarial. Su principal objetivo ha sido siempre la mejora continua por lo que ha adaptado cada uno de sus procesos de trabajo a las exigencias de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 con la finalidad de ofrecer a las empresas valencianas una formación de alto nivel.

El compromiso de la Dirección así como la implicación, entusiasmo del personal y la colaboración de los proveedores / formadores de la Escuela, han contribuido a la consecución de unos estándares de calidad que han hecho posible no solamente el cumplimiento de los objetivos planificados, sino el avance hacia un modelo de excelencia en la gestión.

Encuentranos en:

Parc Tecnològic., Av. Benjamín Franklin, 8,
46980
Paterna (Valencia) España

http://www.camaravalencia.com/es-es/formacion-valencia/paginas/la-escuela-conocela.aspx

Estadísticas

Visitas hoy

4

Visitas mes

172

Visitas totales

31.305

 

Seguidores

0

Shares

323

 

Aquí desde

10-03-2011

Últimas publicaciones

Localización


Ver mapa más grande

Estadísticas

Visitas hoy

4

Visitas mes

172

Visitas totales

31.305

 

Seguidores

0

Shares

323

 

Aquí desde

10-03-2011

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio.
Al continuar con la navegación consideramos que aceptas su uso y nuestra política de cookies.

Aceptar